Wersja do druku

Aktualnoci

Płaca minimalna: 2100 zł brutto

10.01.2018

Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 2100 zł brutto. Tym samym w 2018 najniższa krajowa wzrosła o 100 złotych, czyli „na rękę” 70 zł. W 2018 roku wzrosła również minimalna stawka godzinowa.

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom otrzymywanie pensji minimalnej. Wysokość wynagrodzenia minimalnego na kolejny rok jest podawana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 15 września. Od 1 stycznia 2018 roku minimalna płaca wyniesie ono 2100 zł brutto. Kwestie związane z płacą minimalną reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co ważne przepisy te odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W rozporządzeniu resortu pracy ustalono zgodnie z pierwotnym założeniem, że najniższa krajowa w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto, czyli ok. 1530 zł do ręki (netto). Ustalona kwota płacy minimalnej stanowi ok. 47% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. To oznacza 5 proc. wzrost minimalnego wynagrodzenia w stosunku do ub.r. W ubiegłym roku płaca minimalna brutto wynosiła 2000,00 zł netto 1459,48  zł.

Z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych zgodnie z rozporządzeniem resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Przy niskim bezrobociu, przybywających miejscach pracy i wzroście płac także wzrost płacy minimalnej jest uzasadniony.

Z danych GUS wynika, że ok. 1,4 mln pracowników otrzymuje wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej.

Płaca minimalna obowiązuje tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. To ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu  na umowę o pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie). Jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rząd ustalił, że minimalna stawka godzinowa w 2018 roku wynosi 13,7 zł brutto. Podobnie jak wynagrodzenie za pracę, minimalna stawka podlega szczególnej ochronie.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane ograniczeniem zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej (umowa zlecenie) otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie.

Jeśli pracownik zarabia mniej niż 2100 zł brutto na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat) może poprosić o pomoc Państwową Inspekcję Pracy.

Pracodawca może dodać premię wyrównującą do pensji zasadniczej, tak aby suma naszego miesięcznego przychodu była równa poziomowi płacy minimalnej.  Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, do tej kwoty wlicza się inne składniki wynagrodzenia, w tym premie lub dodatki. Do płacy minimalnej nie wlicza się dodatku za pracę w porze nocnej, nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

źródło: www.solidarnosc.org.pl

REGIONALNE OBCHODY 36 ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

15.12.2017

 

Wczoraj odbyły się regionalne obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W tym roku miejscem uroczystości był Szubin i właśnie tam, z udziałem związkowców, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, wicewojewody i wicemarszałka Województwa  Kujawsko-Pomorskiego oraz młodzieży i mieszkańców uczciliśmy pamięć ofiar stanu wojennego, osób internowanych i represjonowanych w stanie wojennym. Uroczystości rozpoczęły się okolicznościowym wystąpieniem burmistrza Szubina Artura Michalaka przed Pomnikiem Ofiar Zbrodni Hitlerowskich i Komunistycznych w latach 1939-1989, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W dalszej części obchodów, przed tablicą poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, który swoje życie oddał za Boga, prawdę i wolność,   głos zabrał ks. dziekan Tadeusz Lesiński – proboszcz parafii pw. św. Marcina Biskupa w Szubinie. Druga część uroczystości odbyła się w Muzeum Ziemi Szubińskiej, a rozpoczął ją występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1. Zebranych związkowców i gości powitał Leszek Walczak – Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność. Swoje wystąpienia mieli również Józef Ramlau – wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis z tucholskiego oddziału wyróżnieni zostali: Elwira Sicińska  i Mieczysław Zwoliński. Za wierność ideałom „Solidarności” „Medal Solidarności. Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego” otrzymali natomiast: Jolanta Lorczak, Ewa Lidia Łapka, Jan Czupryniak i Henryk Chabowski z Tucholi. Wyróżnienia wręczyli: Andrzej Mazurowicz – przewodniczący Kapituły Medalu oraz szef Regionu Leszek Walczak. Wczorajszym obchodom w Muzeum Ziemi Szubińskiej towarzyszyła wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pt. 586 dni stanu wojennego, którą będzie można zwiedzać jeszcze przez miesiąc. Organizatorami tegorocznych obchodów 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego był Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz Gmina Szubin. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

16 września protest NSZZ „Solidarność” przed siedzibą Komisji Europejskiej w W-wie

10.09.2017

„Wiek emerytalny – Nasze prawo – Nasz wybór” -  to hasło organizowanej 16 września przez NSZZ „Solidarność” pikiety przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. Decyzję podjęła obradująca w Lubinie w dniach 30-31.08. Komisja Krajowa. To reakcja na działania KE w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego wchodzącego w Polsce 1 października. Decyzja o zorganizowaniu protestu jest reakcją na odpowiedź Komisji Europejskiej, w której unijni urzędnicy oceniają niższy wiek emerytalny kobiet mianem dyskryminacji i zapowiadają naciski na polski rząd dla zmiany tych przepisów. Pierwsza akcja odbędzie się w Warszawie. Więcej na region.bydgoszcz.pl