Wersja do druku

Aktualnoci

Komisja Krajowa w Zakopanem: 2278 zł minimalnej, 12 proc. wzrostu w budżetówce i o 300

22.06.2018

Obradująca w Zakopanem w dniach 19-20 czerwca Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  określiła swoje postulaty dot. ustawy budżetowej. W swoim stanowisku żąda 8,5 proc. wzrostu płacy minimalnej (co stanowi kwotę 2278 zł), 12 proc. wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz odmrożenia kwoty naliczania funduszu socjalnego, co dałoby wzrost na jednego pracownika o ok. 300 zł. Członkowie Komisji Krajowej upoważnili Prezydium KK do opracowania scenariuszy działań w razie nie spełnienia tych postulatów – „Solidarność” nie wyklucza protestów.
Podczas posiedzenia członkowie Komisji Krajowej przyjęli stanowisko ws. wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Żądają w nim ustalenia średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2019 rok na poziomie nie mniejszym niż 12 proc. Związkowcy przypomnieli, że od 2011 roku do teraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej ani drgnął. W tym czasie skumulowana inflacja przewyższyła 12 proc. Realna wartość wynagrodzeń spadła. Związkowcy są przekonani, że taki sposób rozdysponowania środków  powoduje pogłębianie nierówności i rozwarstwienie grup zatrudnionych w sektorze publicznym.
Zbyt niska płaca minimalna
Komisja Krajowa stoi również na stanowisku, że zaproponowana przez stronę rządową wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która miałaby wynieść 2220 zł oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej na 2019 rok jest nie do przyjęcia.
W 2007 roku we wspólnym komunikacie rządu RP i NSZZ „Solidarność” zawarto deklarację systematycznego podnoszenia wynagrodzenia minimalnego tak, by w 2010 roku stanowiło ono 50 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wbrew tym uzgodnieniom, zaproponowane na przyszły rok wynagrodzenie minimalne spowoduje obniżenie relacji jego wartości do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 roku do poziomu ok. 46,5 proc. (dla porównania w 2017 roku ta relacja wynosiła 46,8 proc.). „Solidarność” nie zgadza się na takie rozwiązanie.
KK NSZZ „Solidarność”  domaga się także odmrożenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Obecnie podstawę do wyliczeń odpisu podstawowego stanowi przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2012 roku.
źródło: www.solidarnosc.org.pl

U „JEZUITÓW” W BYDGOSZCZY POWSTAJE WITRAŻ BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI PATRONA SOLI

18.06.2018

W związku z Apelem X Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego i pojawiającymi się już deklaracjami udzielenia wsparcia na wykonanie w naszym patronackim kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy (kościół Jezuitów), witraża Patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pragnę poinformować, że wpłat dokonywać można na konto Regionu Bydgoskiego z dopiskiem – WITRAŻ. Zachęcam bardzo gorąco zarówno wszystkie organizacje związkowe jak również indywidualnych darczyńców do udzielenia finansowego wsparcia.

Na wczorajszym posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Tucholi, podjęto uchwałę o przekazaniu 400 zł na rzecz wykonania witraża.  Za wszystkie wpłaty serdeczne Bóg zapłać.

Poniżej wszystkie potrzebne dane:

Region Bydgoski NSZZ Solidarność
Wełniany Rynek 5
85-036 Bydgoszcz

Nr konta PKO BP I O/Bydgoszcz 87 1020 1462 0000 7502 0019 1569 z dopiskiem WITRAŻ

Leszek Walczak ponownie Przewodniczącym Regionu

13.06.2018

X Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego wybrało Leszka Walczaka na swojego przewodniczącego, na nową kadencję. Za wyborem szefa Regionu głosowało 107. Delegatów ze 125. obecnych na WZD.
Wczoraj w sali konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Sesja Sprawozdawczo-Wyborcza X WZD NSZZ „Solidarność” Regionu, podczas której Delegaci wybrali także nowy skład Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022.
Przewodniczący Regionu Leszek Walczak, w przedstawionym sprawozdaniu z prac Zarządu i Prezydium w minionej kadencji, wymienił najważniejsze działania i problemy, które zostały przez Związek skutecznie rozwiązane. Wymienił m.in.: walkę o przywrócenie wieku emerytalnego, powstanie Rady Dialogu Społecznego, walkę o wolne niedziele, realizację projektu „Solidarni w Regionie – innowacyjni w działaniu”, negocjacje płacowe i spory zbiorowe oraz wsparcie działalności Sióstr Albertynek w pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie. – Wiele mieliśmy problemów w ciągu minionych czterech lat, ale skutecznie rozwiązaliśmy prawie wszystkie. Zostało jeszcze kilka, nad którymi będziemy dalej pracować w nowej kadencji i to z poparciem władz krajowych Związku – powiedział szef Regionu. – Pracujemy razem dla naszych członków, bo dla „Solidarności” najważniejszy jest człowiek.


Obecny na WZDR Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w swoim wystąpieniu podsumował ostatnie cztery lata działań „Solidarności”. Bardzo mocno podkreślił, że Związek to przede wszystkim ludzie będący podmiotami a nie przedmiotami w każdej dziedzinie życia. Odniósł się także do sytuacji pracowników sfery budżetowej oraz działań powstałego w naszym Regionie Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność”, które w pełni popiera Komisja Krajowa. – Jeżeli rząd nie podejmie w tym temacie rozmów, my także będziemy na Komisji Krajowej o tym rozmawiać. Nie będziemy o nic prosić, ale będziemy żądać odmrożenia wskaźnika waloryzacji i podwyżek dla sfery budżetowe. Jeżeli to nie nastąpi, to związek „Solidarność” będzie musiał podjąć radykalne działania – zapowiedział szef Związku.
Z Oddziału NSZZ Solidarność w Tucholi do władz Zarządu Regionu zostali wybrani Dariusz Siciński i Andrzej Szreiber, natomiast w gronie sześciu delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, znalazł się Przewodniczący Zarządu Oddziału w Tucholi, kol. D. Siciński, który również znalazł się Prezydium Walnego Zebrania Delegatów.


Delegaci X WZDR przyjęli Stanowisko popierające protest pracowników sfery budżetowej, Stanowisko dotyczące sytuacji w oświacie oraz Stanowisko dotyczące sytuacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. WZD przyjął również Apel skierowany do struktur Związku w Regionie o wsparcie inicjatywy ufundowania witraża Patrona „Solidarności” Bł. Ks. J. Popiełuszki w kościele Ojców Jezuitów w Bydgoszczy.
Gośćmi X WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego byli: Kapelan Regionu Ojciec Mieczysław Łusiak SJ, Superior i proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Boboli Ojciec Piotr Twardecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Zbigniew Studziński.
 

 

Apel X Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego

Stanowisko X Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarnosc" Regionu Bydgoskiego dotyczące sytuacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Stanowisko X Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego dotyczące pracowników sfery budżetowej

Stanowisko X Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarnośc" Regionu Bydgoskiego dotyczące sytuacji w oświacie

 

„Solidarność” nie zaakceptuje liberalizacji Kodeksu pracy

26.04.2018

Projekt Kodeksu pracy, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy jest nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia– stwierdził przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. – Jeżeli rząd chciałby forsować ten projekt, to nasz kierunek jest jeden, ulica - zaznaczył. O pracach Komisji Kodyfikacyjnej rozmawiano podczas ostatniego posiedzenia „krajówki”, którego gościem był Stanisław Szwed, wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej.

- Resort pracy przeanalizuje wyniki prac komisji kodyfikacyjnej i zaproponuje dalsze prace nad zmianami w Kodeksie Pracy – powiedział wiceminister przyznając, że projekt komisji kodyfikacyjnej jako całość nie nadaje się do dalszego procedowania. Nie oznacza to jednak, że wiele zawartych tam rozwiązań nie zasługuje na uwagę i dyskusję. Jako przykład podał przepisy dotyczące czasu pracy. Po jego wystąpieniu odbyła się długa dyskusja. Zarówno członkowie Komisji Krajowej, jak i przedstawiciel rządu zadeklarowali otwartość dla takiej dyskusji.

Piotr Duda natomiast przypomniał, że komisja kodyfikacyjna nie ma uprawnień legislacyjnych i przygotowała tylko propozycje zmian w kodeksie. Przedstawiciel „Solidarności” w Komisji głosował przeciwko temu projektowi kodeksu pracy. – Uważamy, że w tej formie, w jakiej został przyjęty, dla związku jest nie do zaakceptowania – stwierdził.

źródło: http://region.bydgoszcz.pl/

więcej na www.solidarnosc.org.pl

KOMUNIKAT Z WYBORÓW ZWIĄZKOWYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W ODDZIALE TUCHOLSKIM

19.04.2018

Po kilku wyborczych miesiącach w dniu wczorajszym w Powiecie Tucholskim zakończyły się związkowe wybory NSZZ „Solidarność” na X kadencję: 2018 - 2022. Właściwe organizacje związkowe wybrały Przewodniczących oraz wszystkie przewidziane statutem struktury w swoich organizacjach. Wszystkim, którzy podjęli trud funkcyjnej działalności związkowej, życzę wytrwałości, siły i odwagi w czynieniu rzeczywistości lepszej zarówno w swoich zakładach pracy, jak i w codziennym życiu. To niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie, bycia na pierwszej linii frontu, związkowcy w swoich organizacjach powierzyli Przewodniczącym: 

-  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Hydrotor S.A.: kol. Andrzej Szreiber,

- Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Tucholi: kol. Lidia Ewa Łapka,

- Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Tuchmet: kol. Alicja Kujawa,

- Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Nadleśnictw RDLP w Toruniu: kol. Artur Wojnowski,

- Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Trzebciny: kol. Bogdan Klimek, 

- Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Spółdzielni Mieszkaniowej w Tucholi: kol. Ewa Tajl,

- Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Powiatu Tucholskiego: kol. Krzysztof Szulczyk,

- Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Powiatowej Straży Pożarnej w Tucholi: kol. Łukasz Grugel.

 

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego zostali: kol. Alicja Kujawa, kol. Andrzej Szreiber, kol. Janusz Mindykowski, kol. Dariusz Kwaśniewski i kol. Dariusz Siciński.

Skład Zarządu Oddziału natomiast będzie składał się z siedmiu członków: kol. Alicja Kujawa, kol. Lidia Ewa Łapka, kol. Andrzej Szreiber, kol. Mieczysław Zwoliński, kol. Dariusz Kwaśniewski, kol. Krzysztof Szulczyk i kol. Dariusz Siciński. 

Pracami tucholskiej Solidarności do czasu wyboru nowego  Przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego (zjazd zaplanowano na 11 czerwca), kierować będzie dotychczasowy przewodniczący kol. Dariusz Siciński.

 

W imieniu Oddziału w Tucholi

Dariusz Siciński