Wersja do druku

Aktualności

Informacja Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" dla Członków Związku

07.07.2020

W ostatnim czasie Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wydała dwa ważne dokumenty, w których obok rzeczy oczywistych i potrzebnych, popieranych przez NSZZ „Solidarność”, znalazły się treści dot. unijnej polityki klimatycznej, z którymi „Solidarność” od lat się nie zgadza, starając się im przeciwstawiać. Pierwszy to Stanowisko w sprawie wybuchu epidemii i strategii odbudowy. Drugi to List otwarty do liderów państw unijnych.

Więcej

TARCZA 4.0 NIE TAK GROŹNA DLA PRACOWNIKÓW

02.06.2020

Pracodawca może zmusić do wykorzystania tylko zaległego urlopu, który i tak trzeba wykorzystać do września. Trzeba zarabiać więcej niż 9 tys. zł, aby wprowadzony limit odprawy przy zwolnieniach był niekorzystny dla pracownika. Wprowadzanie obniżonego wynagrodzenia, czy inne ograniczenia mogą nastąpić jedynie po zawarciu porozumienia z reprezentatywną organizacją związkową. W ocenie „Solidarności” Tarcza 4.0 uwzględnia większość zgłaszanych zastrzeżeń. Ciągle nierozwiązanym problemem są pracownicy administracji rządowej.


grafika: P.Machnica

 

- Tzw. „czwarta tarcza antykryzysowa” jest następną wersją projektu o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedstawioną po raz pierwszy dnia 22 kwietnia 2020 r., który w niektórych aspektach dotyczących praw pracowniczych i związkowych uległ pozytywnym zmianom – oceniło w swojej opinii do projektu Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Jednocześnie krytykuje brak podniesienia wysokości zasiłków dla bezrobotnych oraz utrzymanie, a nawet rozszerzenie niekorzystnych rozwiązań dla pracowników administracji rządowej, czy szerzej finansów publicznych.

- Rozwiązania te były już krytykowane w poprzedniej opinii Związku i wszystkie negatywne spostrzeżenia wyrażone wcześniej zachowują swoją aktualność. Ponadto, w obecnie proponowanym brzmieniu jeszcze bardziej absurdalnie wygląda formuła, w której Rada Ministrów swoimi rozporządzeniami miałaby „ręcznie sterować” poziomem zatrudnienia czy też poziomem wynagrodzeń w każdej jednostce sektora finansów publicznych, w tym tych, które systemowo charakteryzują się daleko idącą samodzielnością lub wręcz autonomią organizacyjną i finansową, jak np. sfera samorządu terytorialnego czy uczelnie wyższe. Równie niezrozumiałe jest w takiej sytuacji utrzymywanie, że projekt danego rozporządzenia ma opiniować Szef Służby Cywilnej w sytuacji, gdy dany akt miałby dotyczyć np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – napisano w decyzji.

Nadal podstawową zasadą wprowadzania ograniczeń jest porozumienie z reprezentatywną organizacją związkową. Dotyczy to również możliwości wprowadzania kolejnych ograniczeń.

- Projektodawca w tej wersji projektu jednak dostrzegł, że wszelkie ograniczenia w zakresie rokowań zbiorowych ze strony władz powinny być poprzedzone konsultacjami z organizacjami pracowników i pracodawców w celu uzyskania ich zgody. Warto zwrócić uwagę, że Komitet Wolności Związkowej Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy MOP podkreślił, że obowiązujące układy zbiorowe powinny być w pełni stosowane, o ile strony nie uzgodniły inaczej. Okres obowiązywania układów zbiorowych jest przede wszystkim sprawą stron zainteresowanych, a jeśli brane są pod uwagę działania rządowe, wszelkie prawodawstwo powinno odzwierciedlać porozumienia trójstronne – czytamy w opinii.

Podobnie „Solidarność” określa kwestie możliwości zawieszenia obowiązku: tworzenia zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych. Tu również konieczne jest porozumienie ze związkami zawodowymi, a nie jak wcześniej postulował projektodawca – z mocy prawa.

Tarcza wprowadza możliwość zmuszenia pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. To rozwiązanie korzystniejsze od pierwotnej propozycji, gdzie proponowano możliwość wykorzystania w tej formie nawet połowy bieżącego urlopu.

- Związek rozumie potrzebę zwiększenia możliwości elastycznej organizacji pracy tak, by zachować miejsca pracy i nie zmniejszać wynagrodzeń pracowników. Uzasadnionym byłoby wprowadzenie wymogu konsultacji z pracownikiem konieczności wyznaczania przez pracodawcę dni urlopu – czytamy w opinii.

Decyzja Prezydium KK nr 64/20 ws. opinii o rządowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie...

Porozumienie

05.05.2020

Andrzej Duda: Przez te 5 lat Solidarność trwała niezmiennie na straży praw pracowniczych


We wtorek 5 maja w siedzibie "Solidarności" w Warszawie doszło do podpisania umowy programowej między przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność a prezydentem Andrzejem Dudą. Komisja Krajowa udzieliła poparcia Andrzejowi Dudzie w wyborach prezydenckich. - Dziękuję, że możemy tę współpracę kontynuować. Dziękuję, że Solidarność zwracała się do mnie w ciągu tych 5 lat kilkukrotnie w sytuacjach różnego impasu - mówił prezydent.

Dla mnie Solidarność to wspomnienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, człowieka Solidarności, który w samym ruchu "S" jako ruchu związkowym i pracowniczym widział ogromną wartość dla Rzeczpospolitej. Widział wartość, jaką ten ruch pokazał w latach 80-tych, kiedy przyniósł Polakom wolność. Także dziś, kiedy "S" jest największym ruchem związkowym w Polsce, który chce dobrze dla Polski, dla tej Polski, w której mieszka zwykły człowiek, gdzie chcemy, by zasada sprawiedliwości społecznej była faktem, by inne normy konstytucyjne określające podstawowe elementy kształtowania nowoczesnego ustroju były w naszym kraju realizowane. Jak art. 20 konstytucji - społeczna gospodarka rynkowa. Gdzież ona była w podziale dóbr, który miał miejsce w Polsce prawie 5 lat temu, gdy podwyższano wiek emerytalny mimo protestów społecznych, protestów Solidarności?

- pytał Andrzej Duda.

Czas tych 5 lat, o których mówił Pan Przewodniczący [Piotr Duda-red.] to czas zmieniania Polski w wielu aspektach, zgodnie z literą naszego porozumienia z 2015 roku. Ono ujęło aspekty najważniejsze, które były wtedy powszechnie wyrażanym pragnieniem ludzi: obniżenie wieku emerytalnego, dbałość o rodzinę, kwestia godności człowieka

- dodał prezydent.

Panie Przewodniczący, dziękuję, że przez te 5 lat Solidarność trwała niezmiennie na straży praw pracowniczych i na straży sytuacji zwykłego obywatela. Solidarność poruszała się nie na poziomie elit, ale na poziomie polskiej rodziny. Solidarność była z rodziną, z pracownikiem, do czego została kiedyś utworzona, do czego mobilizował ją św. Jan Paweł II

- zwrócił się do przewodniczącego Piotra Dudy.  

Dziękuję, że możemy tę współpracę kontynuować. Dziękuję, że Solidarność zwracała się do mnie w ciągu tych 5 lat kilkukrotnie w sytuacjach różnego impasu, w debacie politycznej, dyskusjach, negocjacjach z rządem, abym mógł zrealizować tę rolę mediatora, bardzo ważną dla prezydenta. Cieszę się, że mogłem kilkukrotnie to zrobić i udało się wypracować takie rozwiązania, które służyły rozwojowi Rzeczpospolitej

- podkreślił Andrzej Duda. Podziękował także za gotowość zawarcia kolejnego porozumienia na następne lata. 

Tak, ja chcę tę politykę kontynuować - jeśli chodzi o podejście, jaka powinna być Polska w mojej głowie, to nadal wszystko jest poukładane tak samo jak 5 lat temu, nic się nie zmieniło. Ja właśnie takiej Polski chcę, zasobnej, sprawiedliwej, równych szans, gdzie każdy jest dostrzegany i jednakowo szanowany. Gdzie szanowany jest człowiek i jego praca 

- mówił prezydent. 

źródło: www.tysol.pl