Wersja do druku

Aktualnoci

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

03.09.2018

Przełom sierpnia i września to dla Polaków czas wyjątkowy. Czas w którym wracamy pamięcią do 1 września 1939 roku i 31 sierpnia 1980 roku. To czas wdzięczności dla tych pokoleń, które dla obrony Polskości i jej tożsamości poświęcały swoje życie, i narażały siebie i swoich bliskich na szykany i prześladowania. Również w Tucholi od lat w tym niezwykłym czasie, Solidarność zaprasza wszystkich patriotów na mszę świętą za Ojczyznę i NSZZ Solidarność. W tym roku msza św. celebrowana przez ks. kan. Ireneusza Kalfa, proboszcza parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi odbyła się 1 września. Po raz kolejny chcieliśmy oddać hołd wszystkim, dzięki którym dzisiaj możemy cieszyć się wymarzoną przez pokolenia Niepodległością i Wolnością. Podczas mszy świętej można było obejrzeć również Medal Marszałka woj. Kujawsko – Pomorskiego:Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis,  który parafia Bożego Ciała w Tucholi, otrzymała na wniosek tucholskiej Solidarności wuznaniu zasług na rzecz budowania polskiej suwerenności i demokracji.

Po mszy świętej wraz obecnymi na uroczystościach władzami samorządowymi Gminy i Powiatu, zapaliliśmy znicze i złożyliśmy wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy.

Cześć i chwała bohaterom!

      

     

OBCHODY 38 ROCZNICY PODPISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH ORAZ 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLE

01.09.2018

W  100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości świętowanie 38 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych miało szczególnie wyjątkowy charakter. To właśnie solidarnościowy ruch z sierpnia roku 80, tak naprawdę przywrócił Polsce nadzieję na wyzwolenie się spod sowieckiej niewoli, a tym samym na pełną Niepodległość, taką, jakiej doświadczyli 100 lat temu nasi rodacy. Dlatego tegoroczne obchody wkomponowane były w cykl uroczystości upamiętniających również wydarzenia z roku 1918. Organizowane wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, uroczystości odbywały się w Przysieku (24.08) i w Toruniu (28.08). W jednym i drugim przypadku miały niezwykle podniosły charakter nie tylko ze względu na wspominane fakty historyczne, ale również na szczególną i wymowną bardzo oprawę. W Przysieku bowiem nagrodzono Medalami Marszałka Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis zasłużonych działaczy ruchu niepodległościowego oraz związkowego. Wśród wyróżnionych znalazł się członek Zarządu Oddziału NSZZ Solidarność w Tucholi, kol. Mieczysław Zwoliński (trzeci od lewej), któremu Marszałek wręczył srebrny medal.

Ogromnym przeżyciem był kończący uroczystość koncert w wykonaniu muzyków Filharmonii Pomorskiej, zatytułowany Kolęda Nocka, autorstwa Ernesta Bryla i Wojciecha Trzcińskiego.

Cztery dni później przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się kolejna uroczystość wręczenia medali Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, tym razem dla organizacji w uznaniu zasług na rzecz budowania polskiej suwerenności i demokracji.

Wśród instytucji uhonorowanych marszałkowskim jubileuszowym medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, były związki zawodowe i organizacje związane z okresem walki w PRL-u, związki kombatanckie oraz parafie i sanktuaria.

W tej wyjątkowej grupie nagrodzonych, znalazła się również parafia pw. Bożego Ciała w Tucholi dla której o medal wnioskował Zarząd Oddziału NSZZ Solidarność w Tucholi. W imieniu parafii medal odebrał ks. kan. Ireneusz Kalf, proboszcz naszej parafii i jednocześnie kapelan tucholskiej Solidarności. Ten niezwykły, okolicznościowy medal otrzymał również Region Bydgoski NSZZ Solidarność w imieniu którego medal odebrał kol. Leszek Walczak, Przewodniczący Zarządu Regionu. 

        

Fot. Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Ceremonii towarzyszyły pieśni bardów polskich i występy Orkiestry Wojskowej. Grupa rekonstrukcyjna zaprezentowała inscenizację wizyty w regionie marszałka Józefa Piłsudskiego, premiera Wincentego Witosa i generała Józefa Hallera. W trakcie uroczystości zgromadzeni wysłuchali fragmentu homilii Jana Pawła II wygłoszonej na warszawskim Placu Zwycięstwa oraz na Zaspie w Gdańsku.

Komunikat z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

31.08.2018

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” propozycje przedstawione przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w imieniu Rządu RP, dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2019 rok, określenia podstawy do wyliczeń odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r. oraz mieszanego modelu wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej ocenia jako konstruktywne, wychodzące naprzeciw postulatom związku, ale nie w pełni satysfakcjonujące.

Uznajemy je za dobrą podstawę do ostatecznych rozmów. Oczekujemy też, że zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego i znajdą odzwierciedlenie w projekcie budżetu państwa na 2019 rok, w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. jak również w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Solidarność oczekuje ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2019 r, w wysokości nie mniejszej niż 2255 zł, oraz ustalenia jako podstawy do wyliczeń odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na poziomie co najmniej drugiego półrocza 2014 r.;

W kwestii wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – propozycja przedstawiona przez rząd wymaga dalszych ustaleń. Szczególnie w zakresie ustalenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń jak i skierowania dodatkowych środków dla osób nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz pracowników administracji wojewódzkiej.

Solidarność domaga się również, aby przeznaczenie dodatkowych środków, ponad wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, oraz ich podział na wynagrodzenia odbywał się w uzgodnieniu z organizacjami związków zawodowych funkcjonującymi u poszczególnych dysponentów środków.

Tak ukształtowany wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2019 r, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” mogła by zaakceptować jako pierwszy etap wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w kolejnych latach, oraz dobrą podstawę do prac nad zmianą systemów kształtujących wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz jednostkach finansów publicznych.

Gdańsk, 30 sierpnia 2018 r.

/-/ Marek Lewandowski
Rzecznik Prasowy Przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”